โรคเก๊าท์
เป็นโรคที่เกิดจากการจู่โจมของโรคปวดข้อเฉียบพลันอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าหรือที่ข้อ...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design