โรคอัลไซเมอร์
เป็นอาการสมองเสื่อมเกิดจากการตายของเซลล์สมองและเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หลังมีอาการและไม่ได้รับการรักษ...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design