โรคเบาหวาน
เบาหวานเป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูง แบ่งออกเป็นชนิดที่ 1 และแบบที่ 2 ปัจจุบันเบาหวานแบบที่ 2 เพิ่มขึ...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design