ออยล์พูลลิ่ง
ออยล์พูลลิ่ง เป็นศาสตร์อายุรเวชของอินเดียที่มีมาเป็นเวลาพันๆปีแล้ว โดยการอมน้ำมันไว้และเคลื่อนน้ำมัน...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design