ภาวะตกขาวหรือระดูขาวในสตรี
การตกขาวในสตรีเป็นเรื่องปกติที่คุณผู้หญิงต้องเจอกันแทบทุกคน เพราะก่อนหรือหลังมีประจำเดือนจะมีตกขาวเล...

 
Copyright © 2012 Thai-Bio.com, All rights reserved. Designed by Friendly6design